Állásra jelentkező adatkezelési hozzájárulása

Jelentkezésem benyújtásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Kirchhoff Hungária Kft az állásra jelentkezők adatállományban megtarthassa önéletrajzomat és az abban foglalt adataimat abban az esetben is, ha pályázatom nem kerül kiválasztásra, a jelentkezésemtől számított 2 évig azzal a céllal, hogy a Kirchhoff Hungária Kft számomra megfelelő pozíció megnyílásakor velem a kapcsolatot felvehesse.

Kijelentem, hogy adataimmal kapcsolatban jogaim a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és egyéb

jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:

  1. postai úton: Kirchhoff Hungária Kft, 2500 Esztergom, Mátyás király u. 52.

  2. e-mail-en keresztülesztergom.hu [at] kirchhoff-automotive.com (:)esztergom.hu [at] kirchhoff-automotive.com ( )

  3. vagy jelezhetem telefonon a telszám számon.

Önrendelkezési jog megsértése esetén panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatok.